Thông tin liên lạc
Thông tin công ty
Thắc mắc
Dòng máy quan tâm
Máy quét S1100i Máy quét iX1500
Máy quét iX100 Máy quét SV600
Máy quét S1300i Máy quét iX500
Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư. *
Đăng ký nhận thông tin quảng

Thông tin liên lạc

Singapore / Indonesia / Malaysia

Singapore

Fujitsu Asia Pte Ltd
Tel: +65 6512 7555
Email: scanner@sg.fujitsu.com

Indonesia

PT Fujitsu Indonesia
Tel: +62 21 570 9330
Email: callcenter.fid@fujitsu.com

Malaysia

Fujitsu (Malaysia) Sdn Bhd
Tel: +60-3 8230 4188
Email: askfujitsu@my.fujitsu.com
Philippines / Thailand / Vietnam

Philippines

Fujitsu Philippines, Inc.
Tel: +63-2 841 8488
Email: info@ph.fujitsu.com

Thailand

Fujitsu (Thailand) Co., Ltd.
Tel: +66 2 302 1500
Email: info@th.fujitsu.com

Vietnam

Fujitsu Vietnam Limited
Tel: +84 4 2220 3113
Email: sales@vn.fujitsu.com
Bangladesh / Bhutan / Brunei
Cambodia / Laos / Myanmar
Nepal / Pakistan / Republic of Maldives
Sri Lanka / Timor-Leste