Hỗ trợ

Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp mọi bước trong hành trình kỹ thuật số của bạn

Thông tin liên lạc

14 + 2 =

Thông tin liên lạc

Singapore / Indonesia / Malaysia

Singapore

Fujitsu Asia Pte Ltd
ĐT: +65 6512 7555
E-mail: scanner@fujitsu.com

Indonesia

PT Fujitsu Indonesia
ĐT: +62 21 570 9330
E-mail: callcenter@id.fujitsu.com

Malaysia

Fujitsu (Malaysia) Sdn Bhd
ĐT: + 60-3 8230 4188
E-mail: askfujitsu.my@fujitsu.com

Philippines / Thái Lan / Việt Nam

Phi-líp-pin

Fujitsu Philippines, Inc.
ĐT: + 63-2 841 8488
E-mail: info@ph.fujitsu.com

nước Thái Lan

Công ty TNHH Fujitsu (Thái Lan)
ĐT: +66 2 302 1500
E-mail: info.th@fujitsu.com

Việt Nam

Công ty TNHH Fujitsu Việt Nam
ĐT: +84 4 2220 3113
E-mail: sales@vn.fujitsu.com

Bangladesh / Bhutan / Brunei
Campuchia / Lào / Myanmar

Campuchia

E-mail:

pfu.contact@fujitsu.com

Nước Lào

E-mail:

pfu.contact@fujitsu.com

Nepal / Pakistan / Cộng hòa Maldives

Cộng hòa Maldives

E-mail:

pfu.contact@fujitsu.com

Sri Lanka / Timor-Leste

Sri Lanka

E-mail:

pfu.contact@fujitsu.com

Đông Timor

E-mail:

pfu.contact@fujitsu.com